Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Włodawa

[mygal=070210]

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Koła PZW Włodawa odbyło się w dniu 07 lutego 2010 roku w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego we Włodawie przy
ul. Partyzantów 13. W zebraniu uczestniczyło 37 członków Koła. Walne zebranie odbyło się w drugim terminie ponieważ w pierwszym terminie uczestniczyło zbyt mało członków. Otwarcia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego dokonał Prezes Koła PZW Włodawa Kol. Igor Gruszecki. Na wstępie kolega Prezes przywitał przybyłych na Walne zebranie członków koła , Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Chełmie w osobie Kol. Andrzeja Klaudela , Starostę Powiatu Włodawskiego Janusza Adama Kloca, Burmistrza Miasta Włodawy Jerzego Września oraz Komendanta Placówki Straży Granicznej we Włodawie kap. Piotra Dumicza, a następnie pełniąc funkcję gospodarza zebrania zaproponował wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego zebrania. Funkcje przewodniczącego powierzono jednogłośnie Kol. Henrykowi Kobus. Na sekretarz walnego zebrania jednogłośnie wybrano Kol. Wacława Kulbickiego .

Prezes Koła PZW Włodawa Kol. Igor Gruszecki złożył podziękowania władzom samorządowym za wspieranie działalności naszego Koła a także podziękował Komendantowi Placówki SG we Włodawie za wspólne działania podejmowane na rzecz zwalczania kłusownictwa.

Następnie podsumowano wyniki ogólnej klasyfikacji Grand Prix Koła Włodawa w 2009 roku w kategorii spławikowej, gruntowej i spinningowej. Puchary otrzymali następujący zawodnicy:

Klasyfikacja Grand Prix Spławik

l.p Inię i Nazwisko
1. Piotr KAWIAK
2. Zbigniew ŚWISTOŃ
3. Wiesław PENKAJŁO

Klasyfikacja Grand Prix Grunt

l.p Inię i Nazwisko
1. Marek JAWORSKI
2. Józef CIOK
3. Krzysztof ZAORSKI

Klasyfikacja Grand Prix Spinning

l.p Inię i Nazwisko
1. Lesław URBAŃSKI
2. Tadeusz GARBAL
3. Daniel DZIDO

Realizując porządek obrad przedstawiono sprawozdania z działalności za 2009 rok :

  • Zarządu Koła

  • Komisji Rewizyjnej

  • Sadu Koleżeńskiego

  • Społecznej Straży Rybackiej

Po przedstawieniu sprawozdań i dokumentów programowych na 2010 rok rozpoczęła się dyskusja. W dyskusji głos zabrał: Starosta Powiatu Włodawskiego- Janusz Adam Koc, Burmistrz Miasta Włodawy Jerzy Wrzesień , Komendant Placówki Straży Granicznej we Włodawie kap. Piotr Dumicz oraz Prezes Zarządu Okręgu Chełmskiego Andrzej Klaudel .

Walne Zgromadzenie Członków Koła przystąpiło do głosowania w przedmiocie przedłożonych sprawozdań z działalności władz i organów Koła za rok 2009. Walne Zgromadzenie przedłożone sprawozdania przyjęło jednogłośnie. Jednogłośnie przyjęto również preliminarz budżetowy na rok 2010 a także uzupełniono skład Zarządu Koła PZW Włodawa o Kol. Marka Jaworskiego z uwagi na rezygnację z funkcji Kol. Norberta Grzywaczewskiego .

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków przedstawił Walnemu Zgromadzeniu wnioski skierowane do Zarządu Okręgu w Chełmie , zostały one poddane pod głosowanie i przyjęte.

Następnie przewodniczący Walnego zebrania zakończył posiedzenie.[mygal=060210]