Placówki Straży Granicznej

Wykaz adresów strażnic Straży Granicznej znajdujących się na terenie działania Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie: 

·DOŁHOBRODY (SŁUP GRANICZNY 025-054)

22-220 Hanna , Dołhobrody 58a                 

tel. 083-379-94-00

·WŁODAWA (SŁUP GRANICZNY 001-025)

22-200 Włodawa , ul. Wojska Polskiego 18

tel. 082-572-74-00

·ZBEREŻE (SŁUP GRANICZNY 001-1041)

22-230 Zbereże 30                                              

tel.082-591-75-00

·WOLA UHRUSKA (SŁUP GRANICZNY 1010-1041)

22-230 Wola Uhruska , ul. Turystyczna 10               

tel. 082-591-72-00

·DOROHUSK (SŁUP GRANICZNY    966-1010)

22-175 Dorohusk                                        

tel. 082-566-62-00

·SKRYHICZYN (SŁUP GRANICZNY       931-966)

22-145 Dubienka ,Skryhiczyn 69                              

tel. 082-566-74-00

Koło Włodawa