Zarząd koła

Zarząd Koła PZW Włodawa

1.Prezes Zarządu Koła kol. Marcin Wojtiuk

2.V-ce Prezes  do spraw organizacyjnych kol. Henryk Kobus

3.V-ce Prezes do spraw sportu kol. Emil Andor

4.V-ce Prezes do spraw ochrony i zagospodarowania wód kol.Jerzy Sposób

5.Skarbnik kol. Jacek Lodwich

6. Sekretarz  kol. Andrzej Sołtys

7.Członek Zarządu Koła kol. Marek Jaworski

8.Członek Zarządu Koła kol. Józef Wojtiuk

9.Członek Zarządu Koła kol. Wiesław Szczepaniak

10.Członek Zarządu Koła kol. Jacek Szymański

Komisja Rewizyjna

Igor Gruszecki- Przewodniczący
Zbigniew Świstoń- Z-ca Przewodniczącego
Mirosław Zińczuk – Członek komisji

Sąd Koleżeński

Przemysław Kratiuk- Przewodniczący
Mariusz Biedziński- Z-ca Przewodniczącego
Józef Ciok- Członek sądu

Koło Włodawa