Regulamin przebywania na zbiornikach retencyjnych w 2012 r

KOMUNIKAT

Regulamin przebywania na zbiornikach retencyjnych:Stańków, Żółtańce, Staw,Dubienka, Majdan Zahorodyński, Wytyczno, Tuligłowy, Zahajki i Niwa I i II. Osobom posiadającym uprawnienia do amatorskiego połowy ryb:
Zezwala się na:
całodobowy połów ryb z wyznaczonych stanowisk wędkarskich i miejsc nie ogroblowanych; na zbiorniku Tuligłowy i Parypse jest dozwolone wędkowanie z grobli;
wędkowanie z jednostek pływających w porze dziennej (od wschodu do zachodu słońca) z wyłączeniem zbiorników Parypse, Żółtańce Mały, Tuligłowy, Dubienka;
cumowanie jednostek pływających wyłącznie w miejscach wyznaczonych;
Zabrania się:
wprowadzania i poruszania się pojazdami po nasypach zbiorników;
niszczenia umocnień skarp, grobli, znaków wodnych i urządzeń melioracyjnych;
biwakowania, rozpalania ognisk, patroszenia ryb, zaśmiecania terenu;
przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu;
cumowania jednostek pływających poza miejscem wyznaczonym;
wędkowania w godzinach nocnych na zbiorniku Wytyczno;
połowu ryb metodą spinningową od 01 do 30 kwietnia;
wędkowania na zbiorniku Parypse w promieniu 25mb od wpustu wody;
wędkowania na zbiorniku Żółtańce Duży z południowego brzegu zbiornika (od szosy Weremowickiej) oraz grobli między zbiornikiem Dużym i Małym;
wędkowania na zbiorniku w Majdanie Zahorodyńskim w wyznaczonej strefie zakazu;
poruszania się pojazdami po nasypach ( groblach );
Własciciele zbiorników i wydający uprawnienia na amatorski połów ryb nie ponoszą odpowiedzialności za jednostki pływające i sprzęt pozostawiony na terenie zbiorników.
Kontrole przestrzegania niniejszego regulaminu sprawują: przedstawiciele właścicieli zbiorników( Urzędów Gmin, W.Z.M.i U.W w Lublinie), policja, Państwowa i Społeczna Straż Rybacka.
W stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu będa stosowane kary przewidziane w orzecznictwie karno – adminisracyjnym i organizacyjnym PZW.
Uwaga!
Na wszystkich zbiornikach obowiązuje zakaz wędkowania w okresie do 14 dni po wprowadzeniu materiału zarybieniowego. Informacje o zarybieniu z uwzględnieniem okresu obowiązywania zakazu będą wywieszane w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych.