PODZIĘKOWANIA DLA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ

Dzisiaj we włodawskiej komendzie Z-ca Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie wspólnie ze Starostą Powiatu Włodawskiego podziękowali czterem strażnikom Społecznej Straży Rybackiej. W ubiegłym tygodniu w efekcie wspólnych działań zostało zatrzymanych siedmiu kłusowników.

Dzisiaj o godz. 9.00 włodawskiej komendzie odbyło się spotkanie z czterema strażnikami Społecznej Straży Rybackiej przy kole PZW we Włodawie. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie – nadkom. Tomasz Patra przekazał zaproszonym gościom listy gratulacyjne i podziękował za dotychczasową współpracę pomiędzy włodawską Policją a Społeczną Strażą Rybacką. Z-ca Komendanta szczególnie podkreślił wspólne działania z ubiegłego tygodnia, w efekcie których zostało zatrzymanych 7 kłusowników. Swoją obecnością zaszczycił również Starosta Powiatu Włodawskiego – Pan Andrzej Romańczuk, który przyłączył się do podziękowań    i wręczył list gratulacyjny na ręce Komendanta Społecznej Straży Rybackiej. Pan Starosta podkreślił, że wspólne działania służb i i instytucji są szczególnie istotne w aspekcie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Przypominając, w ubiegłym tygodniu, tj. 13 lutego, policjanci z włodawskiej komendy wspólnie  ze strażnikami Społecznej Straży Rybackiej przy kole PZW we Włodawie udali się do m. Kolonia Zahajki, aby przeprowadzić kontrolę zbiorników wodnych. W efekcie wspólnych działań zostało zatrzymanych 7 kłusowników, przyłapanych podczas nielegalnego połowu ryb.

Przeprowadzana kontrola to przykład dobrej współpracy pomiędzy Policją a innymi służbami   i instytucjami na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. To także dowód na podejmowanie wielu inicjatyw w celu zwalczania wszelkich przejawów przestępczości, w tym kłusownictwa rybnego.

E.T.