Uwaga – informacja dotycząca wędkowania na jeziorze Glinki k/Włodawy!!!

Zarząd Okręgu PZW w Chełmie informuje, że od 6 lipca 2020 roku do dnia  19 lipca 2020 roku wprowadza się zakaz wędkowania na Jeziorze Glinki ze względu na warunki sanitarne.

Posiedzenie zarządu

W dniu 3.07.2020r o godz. 17:00 we Włodawie przy ul. Słoneczna 1 odbędzie się posiedzenie zarządu koła. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Posiedzenie zarządu

W dniu 5.06.2020 roku o godz. 17:00 we Włodawie przy ul. Słoneczna 1 odbędzie się posiedzenie zarządu Kola PZW we Włodawie. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Komunikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Koła PZW we Włodawie informuje, że o osoby, które dokonały płat za pośrednictwem banku, poczty itp. powinne zgłaszać się do skarbnika Koła PZW we Włodawie przy ul. Słoneczna 1 celem wklejenia do legitymacji członkowskiej znaczków uprawniających do amatorskiego połowu ryb w 2020 roku i odebranie stosownego zezwolenia.

KOMUNIKAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Koła PZW we Włodawie informuje, że od 20.04.2020 roku skarbnik Koła PZW we Włodawie przy ul. Słoneczna 1 ponownie prowadzi sprzedaż znaczków uprawniających do amatorskiego połowu ryb w 2020 roku. Skarbnik przyjmuje opłaty od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 18:00.

KOMUNIKAT

 

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).

Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Uwaga wędkarze – uproszczenie zasad opłaty składek na 2020 rok!

Biorąc pod uwagę zalecenia Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego i w związku z tym konieczność ograniczenia kontaktów ze skarbnikami kół Okręg PZW Chełm wprowadza możliwość opłacenia bieżących składek i opłat przelewem bankowym na konto koła lub okręgu. Wpłaty takie będą upoważniały do wędkowania do momentu odwołania zagrożenia epidemicznego.

Zasady dokonywania opłat:

  1. Skontaktować się ze skarbnikiem koła nr telefonu 503111298, który określi kwotę do wpłaty.

  2. Wypełnić druk przelewu Konto bankowe: PEKAO SA I O/Chełm         72 1240 2223 1111 0000 3577 0071 wpisując imię i nazwisko oraz przynależność do koła PZW Włodawa

  3. W tytule przelewu wpisać ,, składka roczna na 2020 rok”.

  4. Zachować dowód wpłaty do momentu wklejenia znaków do legitymacji członkowskiej przez skarbnika koła.

Uwaga!

Ze względu na brak możliwości pobrania karty ewidencyjnej przeniesienie się do innego koła jest niemożliwe.

Podczas wędkowania należy używać rejestru amatorskiego połowu ryb z roku 2019 lub wydrukowanego ze strony Okręgu PZW rejestru do składek okresowych.

O wprowadzeniu zmian w zasadach opłacania składek na rok 2020 będzie poinformowana państwowa i społeczna straż rybacka.

W momencie, gdy sytuacja powróci do normy każdy członek jest zobowiązany do zgłoszenia się do skarbnika koła celem wklejenia znaków składek do legitymacji członkowskiej. Graniczny termin wykonania obowiązku wklejenia znaków będzie podany w ogłoszeniu na stronie internetowej.

Koło Włodawa

PAGE TOP