Na szczupaka 1 maja

Informujemy, że jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada na dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Zasada nie dotyczy węgorza. W tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę, a ona nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc szczupaka łowimy od niedzieli 1 maja 2022 roku.