Główny Kapitanat Sportowy

 

Regulamin zawodów okręgowych 2022 rok

Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb obowiązujące w wodach użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa okręg polskiego_ związku wędkarskiego w Chełmie

Regulamin rozgrywania okręgowych zawodów wędkarskich

Regulamin wydawania zezwoleń na wędkowanie zorganizowanym grupom wędkarzy do połowu z brzegu na zb. Wytyczno

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12.11.2001 r.

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW 2020
zatwierdzone Uchwałą nr 212/XII/2019 ZG PZW z dnia 14 grudnia 2019 r.
zawierające zmiany w części II.3, II.4, II.7
zatwierdzone Uchwałą nr 14/I/2020 PZG PZW z dnia 31 stycznia 2020 r.

zosw2020_cz_i

zosw2020_cz_ii1_sprawy_sędziowskie

zosw2020_cz_ii2_spławik

zosw2020_cz_ii3_spinning

zosw2020_cz_ii4_mucha

zosw2020_cz_ii5_rzut

zosw2020_cz_ii6_morskie

zosw2020_cz_ii7_podlodowe

zosw2020_cz_ii8_spławik_niepelnosprawnizosw2020_cz_ii9_feeder

zosw2020_cz_ii9_feeder

zosw2020_cz_ii10_karpiowy

interpretacja_zosw

Koło Włodawa

PAGE TOP