Wymiary, limity,zakazy 2019r

Obręby ochronne ustanowione uchwałami Zarządu Województwa Lubelskiego z całkowitym zakazem połowu ryb:

 • od 01 listopada do 30 kwietnia: od znaku granicznego 953 do 954 w m. Dubienka ( pow. Chełm) oraz od znaku granicznego 993 do 995 w m. Okopy Stare ( pow. Chełm) Uchwała nr CCCVI/3444/06 z dn. 01.06.2006r.
 • Całoroczny : od znaku granicznego 987 do 990 w okolicach mostów drogowego i kolejowego w Dorohusku; Uchwała nr CCXIX/3887/10 z dn. 02.03.2010r.

Na terenie Okręgu PZW w Chełmie dodatkowo obowiązują:

 • wymiary ochronne: okonia do 20 cm, jesiotra do 70 cm/1szt. tygodniowo, karpia do 35 cm, amura do 40 cm/ 3szt.dziennie, lin do 30 cm;
 • limity dziennych połowów: szczupaka i sandacza ( 2 sztuki łącznie), jesiotra ( 1 sztuka tygodniowo);
 • zniesiony limit wagowy sumika karłowatego;
 • w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia zakaz spinningowania i połowu metodą na żywca: starorzecze Pompka w Woli Uhruskiej, rzece Uherce od ujścia do rzeki Bug do mostu w m. Siedliszcze i starorzeczu ,, Fotka jama” w m. Bytyń,
 • w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia zakaz spinningowania : rzeka Udal od ujścia do rzeki Bug do mostu w miejscowości Husynne, rzeka Włodawka od ujścia do rzeki Bug do mostu przy zb. Okopiec, rzeka Wełnianka od ujścia do rzeki Bug do mostu w m. Dubienka, rzeka Bug w rejonie Włodawy od znaku granicznego 014-020 ( uchwała ZO PZW nr 49/20/2018);
 • łowisko Glinianki Horodyszcze – zbiornik mały obowiązuje zasada No Kill;
 • zakaz wędkowania metodą trolling i kusza;
 • 14 dniowy zakaz połowu danego gatunku po zarybieniu ( informacje w prasie i na tablicach informacyjnych);
 • zakaz używania silników spalinowych z wyjątkiem zbiornika Wytyczno (max. do 8 kW);
 • zakaz używania silników motorowych ( spalinowych i elektrycznych) w okresie od 15 maja do 15 września na wodach j. Białe, j. Glinki, j. Rotcze;
 • zakaz połowu ryb ze środków pływających na gl. Horodyszcze i gl. Pawłów;