Wędkarski Dzień Dziecka

W dniu 2 czerwca 2023r. na zbiorniku Okopiec odbyły się zawody z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W zawodach wzięło udział 24 uczestników. Po 2-godzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców. Zawody wygrał Dawid Jachimowski ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 2 miejsce zajął Michał Krzyżanowski ze Szkoły Podstawowej w Orchówku a 3 Jakub Prokurat również ze Szkoły Podstawowej w Orchówku. Drużynowo zwyciężyła 1 drużyna ze Szkoły Podstawowej w Orchówku, przed 2 drużyną z Orchówka a trzecia była Szkoła Podstawowa Nr 2. Zwycięzcy otrzymali, medale, Puchary oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy dostali również nagrody niespodzianki ufundowane przez Sklep Wędkarsko – Zoologiczny OKOŃ. Kilka nagród ufundowanych przez sponsorów zostało rozlosowanych wśród uczestników zawodów. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zawody były tak udane, tj. Panu Andrzejowi Romańczukowi – Staroście Włodawskiemu, Panu Wiesławowi Muszyńskiemu – Burmistrzowi Miasta Włodawa, Panu Dariuszowi Semeniukowi – Wójtowi Gminy Włodawa, Panu Mirosławowi Torbiczowi – Wójtowi Gminy Wyryki, Panu Andrzejowi Kralowi – Właścicielowi Firmy Instalacyjno – Budowlanej, Panu Franciszkowi Brzozowskiemu – Właścicielowi Firmy FRANKPOL, Państwu Małgorzacie i Jackowi Lodwich – Właścicielom Sklepu Wędkarskiego OKOŃ, Panu Przemysławowi Karbowskiemu – Właścicielowi Firmy DROKAR, Panu Emilowi Andorowi – Właścicielowi Firmy E.A. PROJEKT, Panu Andrzejowi Sołtysowi – Właścicielowi Firmy A2 oraz wszystkim pozostałym pomagającym przy organizacji imprezy. Do zobaczenia za rok w jeszcze liczniejszym składzie. Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich uczestników a szczególne dla zwycięzców.