Ważność karty wędkarskiej

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Zarządu Głównego PZW w sprawie ważności Karty wędkarskiej wyjaśniamy że, w świetle obowiązujących przepisów Karty wędkarskie wydane po dniu 31.01.1997 roku są obecnie obowiązującym dokumentem uprawniającym do uprawiania amatorskiego połowu ryb, dokumentem dożywotnim, niewymagającym wymiany czy przedłużania. Wszystkie Karty wędkarskie wydane przed oznaczonym terminem utraciły swą ważność.