Uwaga wędkarze – uproszczenie zasad opłaty składek na 2020 rok!

Biorąc pod uwagę zalecenia Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego i w związku z tym konieczność ograniczenia kontaktów ze skarbnikami kół Okręg PZW Chełm wprowadza możliwość opłacenia bieżących składek i opłat przelewem bankowym na konto koła lub okręgu. Wpłaty takie będą upoważniały do wędkowania do momentu odwołania zagrożenia epidemicznego.

Zasady dokonywania opłat:

  1. Skontaktować się ze skarbnikiem koła nr telefonu 503111298, który określi kwotę do wpłaty.

  2. Wypełnić druk przelewu Konto bankowe: PEKAO SA I O/Chełm         72 1240 2223 1111 0000 3577 0071 wpisując imię i nazwisko oraz przynależność do koła PZW Włodawa

  3. W tytule przelewu wpisać ,, składka roczna na 2020 rok”.

  4. Zachować dowód wpłaty do momentu wklejenia znaków do legitymacji członkowskiej przez skarbnika koła.

Uwaga!

Ze względu na brak możliwości pobrania karty ewidencyjnej przeniesienie się do innego koła jest niemożliwe.

Podczas wędkowania należy używać rejestru amatorskiego połowu ryb z roku 2019 lub wydrukowanego ze strony Okręgu PZW rejestru do składek okresowych.

O wprowadzeniu zmian w zasadach opłacania składek na rok 2020 będzie poinformowana państwowa i społeczna straż rybacka.

W momencie, gdy sytuacja powróci do normy każdy członek jest zobowiązany do zgłoszenia się do skarbnika koła celem wklejenia znaków składek do legitymacji członkowskiej. Graniczny termin wykonania obowiązku wklejenia znaków będzie podany w ogłoszeniu na stronie internetowej.