Tydzień Czystości Wód we Włodawie

50Tydzień Czystości Wód to akcja o zasięgu krajowym, która zostanie przeprowadzona przez nasze Koło PZW Włodawa w dniach 01-07 kwietnia 2010 roku. Akcja Tygodnia Czystości Wód kontynuowana jest od kilku lat , celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony naszych jezior i rzek .

W ramach akcji zostaną zebrane śmieci w rejonie zbiornika Okopiec, jeziora Glinki , jeziora Święte i jeziora Lipiniec. Zapraszamy wszystkich wędkarzy oraz młodzież do wzięcia czynnego udziału w tak szlachetnym przedsięwzięciu.