Sinica w Jeziororze Białym

KOMUNIKAT

W dniu 18 kwietnia 2011 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Chełmie został powiadomiony o zanieczyszczeniu wód Jeziora Białego fioletową zawiesiną. Pracownik WIOŚ Delegatury w Chełmie pobrał próbki z wody pozostałej w zagłębieniach na plaży, gdzie występowało czerwonobrunatne zabarwienie. Natomiast nie stwierdzono już występowania zakwitu w toni wodnej jeziora. Analiza mikroskopowa pobranej próbki wykazała obecność sinic:Oscillatoria rubescens oraz Aphanizomenon flos-ague. Pełna analiza wód Jeziora Białego zostanie wykonana w ramach prowadzonych badań monitoringowych w miesiącu maju.