Regulamin przebywania na zbiornikach retencyjnych w 2014 roku

OGŁOSZENIE

logo_pzwRegulamin przebywania na zbiornikach retencyjnych:Stańków, Żółtańce, Staw, Dubienka, Wytyczno, Tuligłowy, Tuligłowy kąpielisko, Husynne, Zahajki,Niwa I i Niwa II. Osobom posiadającym uprawnienia do amatorskiego połowy ryb:

Zezwala się na:

 • całodobowy połów ryb z wyznaczonych stanowisk wędkarskich i miejsc nie ogroblowanych; na zbiorniku Tuligłowy i Staw jest dozwolone wędkowanie z grobli;

 • wędkowanie z jednostek pływających w porze dziennej (od wschodu do zachodu słońca) z wyłączeniem zbiorników Staw, Żółtańce Mały, Tuligłowy, Dubienka (wyłączenie dotyczy także wywożenia zestawów i nęcenia)

 • cumowanie jednostek pływających wyłącznie w miejscach wyznaczonych;

Zabrania się:

 • wprowadzania i poruszania się pojazdami po nasypach (groblach) zbiorników;

 • niszczenia umocnień skarp, grobli, znaków wodnych i urządzeń melioracyjnych;

 • biwakowania, rozpalania ognisk, patroszenia ryb, zaśmiecania terenu;

 • przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu;

 • cumowania jednostek pływających poza miejscem wyznaczonym;

 • wędkowania w godzinach nocnych na zbiorniku Wytyczno;

 • wędkowania na zbiorniku Staw w promieniu 25mb od wpustu wody;

 • wędkowania na zbiorniku Żółtańce Duży z południowego brzegu zbiornika (od szosy Weremowickiej) oraz grobli między zbiornikiem Dużym i Małym;

 • spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia;

 • zakaz używania silników spalinowych z wyjątkiem zb. Wytyczno ( max. do 8 kW);

Właściciele zbiorników i wydający uprawnienia na amatorski połów ryb nie ponoszą odpowiedzialności za jednostki pływające i inny sprzęt pozostawiony na terenie zbiorników. Kontrole przestrzegania niniejszego regulaminu sprawują: przedstawiciele właścicieli zbiorników ( Urzędów Gmin, W.Z.M.i U.W w Lublinie), Policja, Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz upoważnieni przedstawiciele PZW.

W stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu będą stosowane kary przewidziane w orzecznictwie karno – adminisracyjnym i organizacyjnym PZW.

Na zbiornikach retencyjnych w porze nocnej mogą przebywać na środkach pływających wyłącznie strażnicy S.S.Ryb. wykonujący czynności służbowe, po uprzednim zgłoszeniu do biura ZO. Każdy taki przypadek powinien być udokumentowany informacją z kontroli.