Przypominamy wędkarzom

logo_pzwZarząd Koła PZW we Włodawie przypomina jakie obowiązki nakłada na nas wędkarzy RAPR i Statut PZW w kwestii ochrony wód (czystości). Z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

3.Obowiązki wędkującego na wodach PZW
§ 2
pkt 6.
Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
pkt 8.
W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np: śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
Natomiast w Statucie PZW istnieje zapis:
§ 14
Członek Związku ma obowiązek:
pkt 5.
Przestrzegać przepisów z zakresu rybactwa, wędkarstwa i ochrony przyrody.

Chyba dość jasno przepisy precyzują kwestię ochrony wód(czystości).
Warto by sobie przypomnieć ,że istnieją tam takie zapisy i od dzisiaj wdrażać je w życie.
Zwracajmy uwagę na pseudo wędkarzy ,,ŚMIECIARZY” i w razie potrzeby nie bójmy się zwrócić uwagę, bo tak naprawdę w takim tempie zaśmiecania środowiska, nasze wnuki będą mogły tylko oglądać zdjęcia zrobione przez nas, na których była piękna zieleń, a ryby będą oglądać tylko w sklepie rybnym.