Prace gospodarczo-porządkowe na Okopcu

W dniu 25 maja 2010 roku członkowie Koła PZW we Włodawie wspólnie z młodzieżą z OHP we Włodawie wykonali prace gospodarczo-porządkowe w rejonie zbiornika Okopiec, Akcja miała na celu przygotowanie stanowisk do wędkowania, częściowe wykoszenie wałów zbiornika oraz usunięcie nadmiernej roślinności wodnej . [mygal=280510]