Posiedzenie Plenarne z udziałem Prezesów Kół

W dniu 25 lutego 2012 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i Prezesów Kół naszego okręgu.[mygal=260212]Tematami  posiedzenia było:

 1. Informacja z działalności kół PZW w roku 2011.
 2. Podsumowanie rankingu działalności organizacyjnej kół za 2011 rok.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZO i kół na rok 2012.
 4. Zatwierdzenie preliminarzy budżetowych ZO i kół na rok 2012.
 5. Sprawy organizacyjne.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sąd Koleżeńskiego przedstawili również roczne sprawozdania ze swoich działalności.

W sprawach sportu wędkarskiego przyjęto także preliminarz sportowy na rok 2012. Podjęto także poprzez głosowanie decyzję o zmianie terminu rozgrywania II Gruntowych Zawodów z 09 czerwca na 04 sierpnia 2012 roku.

Podsumowanie roczne rankingu działalności organizacyjnej kół za 2011 rok – według zajętych miejsc:

 1. Wola Uhruska
 2. Krasnystaw Miasto
 3. Włodawa
 4. Cementownia SUM
 5. Zakład Karny
 6. Środowiskowe
 7. Dorohusk
 8. Rejowiec
 9. Wojskowe
 10. Wodnik