Połowy szczupaka od 30.04.2023r

W związku z licznymi pytaniami wędkarzy dotyczącymi możliwości połowów szczupaka od 30 kwietnia 2023 roku wyjaśniamy, co następuje:Na terenie Okręgu Chełmskiego okres ochronny szczupaka ulega skróceniu o ostatni dzień okresu ochronnego (30 kwietnia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. – tekst jednolity Dz.U. z 18.10.2018 r. poz. 2003, ale na naszym terenie równocześnie obowiązują wędkarzy ograniczenia dotyczące stosowania niektórych metod połowu w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia, opisane w rozdz. IV. Warunków uprawiania wędkarstwa: