OGŁOSZENIE

Uwaga!

imagesNa terenie miasta Włodawa do chwili obecnej funkcjonuje tylko Koło PZW we Włodawie jest to jedyne włodawskie koło wędkarskie . W siedzibie Koła we Włodawie przy ul. Słoneczna 1 przyjmowane są opłaty za 2015 rok. Wniesienie opłat za 2015 rok w sklepie zoologicznym we Włodawie przy ul. Piłsudskiego skutkuje wykluczeniem z naszego włodawskiego koła, a wędkarz staje się członkiem Koła PZW Zakład Karny w Chełmie. Wędkarz Koła PZW w Zakład Karny w Chełmie nie może startować w zawodach naszego Koła PZW we Włodawie i brać czynnego udziału w życiu koła , ponadto wszelkie formalności związanymi np. z zagubieniem karty , legitymacji taki wędkarz będzie musiał załatwiać w Kole PZW Zakład Karny w Chełmie.