Limity ,wymiary,zakazy 2016

KOMUNIKAT

Obręby ochronne ustanowione uchwałami Zarządu Województwa Lubelskiego z całkowitym zakazem połowu ryb:

  • od 01 listopada do 30 kwietnia: od znakugranicznego 953 do 954 w m. Dubienka ( pow. Chełm) oraz od znaku granicznego 993 do 995 w m. Okopy Stare ( pow. Chełm) Uchwała nr CCCVI/3444/06 z dn. 01.06.2006r.

  • Całoroczny : od znaku granicznego 987 do 990 w okolicach mostów drogowego i kolejowego w Dorohusku; Uchwała nr CCXIX/3887/10 z dn. 02.03.2010r.

Na terenie Okręgu PZW w Chełmie dodatkowo obowiązują:

  • wymiary ochronne: okonia do 18 cm, jesiotra do 70 cm, karpia do 30 cm, amura do 40 cm,

  • limity dziennych połowów: szczupaka i sandacza ( 2 sztuki łącznie), jesiotra ( 1 sztuka tygodniowo);

  • zniesiony limit wagowy sumika karłowatego;

  • w okresie od 01 stycznia do 30 kwietniana zakaz spinningowania i połowu metodą na żywca: starorzecze Pompka w Woli Uhruskiej, odcinek rz.Wieprz (tzw. Prościca), rzeka Wojsławka w Tuligłowach na odcinku 1 km od śluzy w górę rzeki,rzece Uherce od ujścia do rzeki Bug do mostu w m. Siedliszcze i starorzeczu ,, Fotka jama” w m. Bytyń;

  • zakaz wędkowania metodą trolling i kusza;

  • 14 dniowy zakaz połowu danego gatunku po zarybieniu ( informacje w prasie i na tablicach informacyjnych);

  • zakaz używania silników spalinowych z wyjątkiem zbiornika Wytyczno (max. do 8 kW);