Paź 08 2017

II Grand-Prix grunt rozegrane

W dniu 8.10.2017 roku na rzece Bug w Orchówku zostały rozegrane zawody wędkarskie II Grand-Prix Koła PZW we Włodawie w konkurencji gruntowej. Zawody wygrał Henryk Kobus3484 pkt, drugie miejsce Jacek Szymański987 pkt, trzecie miejsce Józef Ciok567pkt .Organizator zawodów ufundował pięć bonów upominkowych, które zostały rozlosowane przez uczestników zawodów

Czytaj dalej »

Paź 04 2017

Posiedzenie zarządu


W dniu  6.10.2017 roku o godz.17:00 we Włodawie ul. Słoneczna 1 odbędzie się posiedzenie zarządu Koła PZW Włodawa. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Wrz 27 2017

Zapowiedź zawodów

Zarząd Koła PZW we Włodawie informuje, że w dniu 8.10.2017 oku na rzece Bug w Orchówku zostaną rozegrane zawody wędkarskie II Grand-Prix Koła PZW we Włodawie w konkurencji gruntowej. . Zbiórka zawodników odbędzie się o godz.7:00 /za działkami/. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Koła PZW we Włodawie, którzy mają opłacone składki uprawniające do amatorskiego połów ryb w 2017r

Wrz 22 2017

Zmiana w okresach ochronnych suma, szczupaka i węgorza

Informujemy że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał w dniu 24 lipca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z dn.8.08.2017 r., poz.1510).W myśl zawartych w tym rozporządzeniu zapisów, zmianie ulegają okresy ochronne dla następujących gatunków ryb poławianych w powierzchniowych wodach śródlądowych:

1.      Sum (Silurus glanis L.) – od 1 stycznia do dnia 31 maja;

2.      Szczupak (Esox lucius L.) – od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;

3.      Węgorz (Anguilla anguilla L.) – od 1 grudnia do dnia 31 marca.

W związku z tym Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego podjął w dniu 26 sierpnia br. uchwałę o zmianie w obowiązujących zapisach Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW w punktach dotyczących okresów ochronnych suma i węgorza. W przypadku szczupaka zapisy RAPR nie ulegają zmianie, gdyż są tożsame z wydanym rozporządzeniem. Oznacza to, że wydłużony okres ochronny dla szczupaka obowiązuje teraz na wszystkich śródlądowych wodach powierzchniowych w kraju, a nie jak dotychczas tylko tych użytkowanych przez PZW.Pamiętać jednak należy, że zgodnie z Rozdz. VI pkt. 11. RAPR okręgi PZW w uzasadnionych przypadkach mają prawo  do wydłużenia okresu ochronnego poszczególnych gatunków ryb.

Wrz 21 2017

Zapowiedź zawodów

Zarząd Koła PZW we Włodawie informuje, że w dniu 24.09.2017 roku na Jeziorze Glinki zostaną rozegrane zawody wędkarskie II Grand-Prix Koła PZW we Włodawie w konkurencji splawikowej. Zbiórka zawodników odbędzie się o godz.7:00 /przy zielonej budzie/. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Koła PZW we Włodawie, którzy mają opłacone składki uprawniające do amatorskiego połów ryb w 2017r

Sie 28 2017

Posiedzenie zarządu

W dniu 1.09.2017 roku o godz.17:00 we Włodawie ul. Słoneczna 1 odbędzie się posiedzenie zarządu Koła PZW Włodawa. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Lip 30 2017

Posiedzenie zarządu

W dniu 4.08.2017 roku o godz.17:00 we Włodawie ul. Słoneczna 1 odbędzie się posiedzenie zarządu Koła PZW Włodawa. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Cze 29 2017

Posiedzenie zarządu

.W dniu 30.06.2017 roku o godz.17:00 we Włodawie ul. Słoneczna 1 odbędzie się posiedzenie zarządu Koła PZW Włodawa. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Cze 17 2017

„Wędkarski dzień Dziecka”

W dniu 2 czerwca 2017 roku na zbiorniku Okopiec zostały rozegrane zawody wędkarskie Koła PZW we Włodawie z okazji ”Międzynarodowego Dnia Dziecka” o Puchar Burmistrza Włodawy. W zawodach uczestniczyli reprezentanci Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych zarówno w konkurencji drużynowej jak i indywidualnej. W konkurencji drużynowej Szkół Podstawowych pierwsze miejsce zajęła drużyna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie, drugie miejsce I drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, trzecie miejsce II drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie. W konkurencji indywidualnej Szkół Podstawowych pierwsze miejsce zajął Piotr Guziak ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie z wynikiem-800 pkt, drugie miejsce Kacper Kobus ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie z wynikiem406 pkt, trzecie miejsce Agata Czelej ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach z wynikiem- 340 pkt. W konkurencji drużynowej Szkół Gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie, drugie miejsce drużyna Gimnazjum w Wyrykach, trzecie miejsce drużyna Publicznego Gimnazjum nr 2 we Włodawie. W konkurencji indywidualnej Szkół Gimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Tomasz Kobus z Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie z wynikiem 1374 pkt, drugie miejsce Jakub Kuryłowicz z Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie z wynikiem 1057 pkt, trzecie miejsce Witold Kupisz z Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie z wynikiem774 pkt. Puchar Starosty Włodawskiego za największa rybę zawodów zdobył Jakub Kuryłowicz reprezentant PG 1 we Włodawie. Puchar Prezesa Koła PZW we Włodawie dla najmłodszego zawodnika zawodów zdobyła Agata Czelej ze SP w Wyrykach. Puchary ufundowane przez Koło PZW we Włodawie otrzymały dwie uczestniczki zawodów Magda Butof oraz Agata Czelej. Uhonorowano również pucharami Zawodnicy do trzeciego miejsca w konkurencjach indywidualnych otrzymał atrakcyjne nagrody rzeczowe, pozostali zawodnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Po zakończonych zawodach uczestnicy zawodów spotkali się przy spólnym grillu. W tym miejscu zarząd Koła PZW we Włodawie składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Włodawy, Staroście Włodawskiemu za ufundowanie pucharów a także dla właścicielki sklepu sportowo- wędkarskiego „SZUWAREK” we Włodawie przy ul.1000 Lecia PP 3/9- Elwirze Szuta, firmie „ARBOR” Sp.z.o.o, Sp. komandytowa, Wyryki Połód 122d oraz właścicielom firmy” SALON ŁAZIENEK” Andrzej Kral Włodawa ul. Żołnierzy WiN 19 za ufundowanie nagród rzeczowych.

Czytaj dalej »

Cze 15 2017

„Zawody wędkarskie na Okopcu”

25 maja na zbiorniku Okopiec odbyły się I Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego we Włodawie. Celem imprezy była popularyzacja wędkarstwa wśród młodzieży jako formy czynnego wypoczynku. Do rywalizacji stanęły drużyny z Warsztatów Terapii Zajęciowej we Włodawie, Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie, Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Hrubieszowie oraz naszego Ośrodka. Po wylosowaniu stanowisk zawodnicy udali się na łowisko, gdzie przez dwie godziny trwały zmagania z wędką. Chociaż ryby nie dopisywały, atmosfera była rewelacyjna. Po oficjalnym ważeniu wyłoniono zwycięzców, którymi okazali się uczniowie z Hrubieszowa. Impreza zakończyła się wspólnym grillem, wręczeniem pucharu, nagród i dyplomów. Zawody zorganizował Uczniowski Klub Sportowy SOSW Włodawa, Szkolne Koło Wędkarskie „Sumik” oraz PZW Włodawa.

Czytaj dalej »