Międzynarodowy Dzień Dziecka

W dniu 7 czerwca 2024r. na zbiorniku Okopiec odbyły się zawody z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W zawodach wzięło udział 26 uczestników. Po 2-godzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców. Zawody wygrała Maria Andor ze Szkoły Podstawowej w Orchówku, 2 miejsce zajął Michał Krzyżanowski ze Szkoły Podstawowej w Orchówku a 3 Martyna Piwońska. Drużynowo zwyciężyła 2 drużyna ze Szkoły Podstawowej w Orchówku, przed 2 drużyną ze Szkoły Podstawowej Nr 2 a trzecia była 1 drużyna ze Szkoły Podstawowej w Orchówku. Zwycięzcy otrzymali Puchary, Dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy dostali również nagrody w postaci glin, zanęt oraz pakietów niespodzianek. Kilkanaście nagród ufundowanych przez sponsorów zostało rozlosowanych wśród uczestników zawodów. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zawody były tak udane, tj. Panu Andrzejowi Kralowi – Właścicielowi Firmy Instalacyjno – Budowlanej z Orchówka, Panu Bernardowi Błaszczukowi – Wójtowi Gminy Wyryki, Panu Franciszkowi Brzozowskiemu – Właścicielowi Firmy FRANKPOL, Państwu Małgorzacie i Jackowi Lodwich – Właścicielom Sklepu Wędkarskiego OKOŃ we Włodawie, Panu Emilowi Andorowi – Właścicielowi Firmy E.A. PROJEKT, Panu Andrzejowi Sołtysowi – Właścicielowi Firmy A2, Panu Marcinowi Brzęczykowi – Właścicielowi Firmy Angeln Manufakturer oraz wszystkim pozostałym pomagającym przy organizacji imprezy. Do zobaczenia za rok w jeszcze liczniejszym składzie.Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich uczestników a szczególne dla zwycięzców