Posiedzenie zarządu

W dniu 1.09.2023r o godz. 17:00 we Włodawie w siedzibie Koła PZW Włodawa przy ul. Partyzantów 23 odbędzie się posiedzenie zarządu koła. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Ważna informacja dla wędkarzy korzystających z jeziora Glinki w Orchówku

W dniu 18 lipca br. w siedzibie Urzędu Gminy Włodawa odbyło się spotkanie na temat zasad korzystania przez wędkarzy z Jeziora Glinki w Orchówku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Okręgu PZW w Chełmie, władze gminy oraz przedstawiciel firmy zarządzającej kempingiem. W związku z wielokrotnymi zapytaniami (oraz skargami wędkarzy) dotyczącymi opłat za korzystanie z kempingu wyjaśniamy, że osoby uprawiające amatorski połów ryb nie muszą ponosić żadnych dodatkowych opłat. To samo dotyczy parkowania samochodów oraz innych środków lokomocji przy stanowisku wędkarskim oraz rozstawiania małych namiotów typu karpiowego lub parasoli z zabudową boczną.W przypadku wyjazdów rodzinnych oraz grupowych pikników za każdy rozstawiony namiot, samochód oraz korzystanie z grilla powinny być wnoszone opłaty zgodnie z cennikiem kempingu. W takich przypadkach obecność w grupie osób dokonujących amatorskiego połowu ryb nie zwalnia z konieczności uiszczenia opłat.Zarząd Okręgu zwraca uwagę na przestrzeganie porządku na stanowiskach wędkarskich. Zgodnie z postanowieniami zezwolenia na amatorski połów ryb wędką, pkt.4, Rozdz. III – „Obowiązki wędkujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Chełmie” każdy wędkujący ma obowiązek utrzymać w czystości brzeg jeziora w promieniu 5mb. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku wędkujący będą karani mandatami przez Państwową Straż Rybacką lub inne uprawnione służby porządkowe.Właściciel kempingu pokrywa z zebranych opłat bardzo duże koszty wywozu odpadów. W związku z tym, że wędkarze są z tych opłat zwolnieni Zarząd Okręgu apeluje o zabieranie ze sobą zgromadzonych podczas wędkowania śmieci.