Do członków Polskiego Związku Wędkarskiego z okazji jubileuszu 60.lecia

2 Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

W roku bieżącym społeczność wędkarska w Polsce obchodzi jubileusz 60.lecia Polskiego Związku Wędkarskiego; został on powołany 19 marca  1950 r. na mocy decyzji  ówczesnych władz m.st.Warszawy. Mamy świadomość, że była to decyzja polityczna, podjęta arbitralnie, bez konsultacji z władzami Czytaj dalej Do członków Polskiego Związku Wędkarskiego z okazji jubileuszu 60.lecia